CDP

Leer je klanten beter kennen en stuur hun journey op basis van inzicht en gedrag.

Data bruikbaar samenbrengen

 
Koppel al je data uit verschillende bronnen via de standaard Api’s of middels import. EffectiveProfiles schoont de data automstisch op en merged klanten over verschillende kanalen heen door de geavanceerde merging module.

Actiegedreven inzichten

 
In een 360 graden klantprofiel het overzicht en inzichten op individueel klantniveau. Gedrag uit het verleden, het huidige en gedrag en toekomstig gedrag waarmee je de consument op het juiste moment kan benaderen. 

Segmentatie

 
Doordat de data op een gestructureerde manier op profielniveau opgeslagen wordt, ben je zelf in staat om relevante segmenten (audiences) aan te maken én inzichten in klantkansen te vinden. Audiences kun je aanmaken met een combinatie van de 150 filters of op basis van de automatische Alerst & Insights

Personalisatie

 
De voorspellingen op klantniveau geven het perfecte startpunt voor personalisatie. In welk RFM segment bevind een consument zich, wanneer gaan ze weer kopen en welk product is het meest waarschijnlijk.  

Een selectie van onze klanten

© 2018 EffectiveProfiles all rights reserved