Top 10 strategische technologie trends in 2020

effectiveprofiles Algemeen, fashion, retail, Standard

Trend nr. 1. De hyperautomatisering

Automatisering maakt gebruik van technologie om taken te automatiseren waar ooit mensen voor nodig waren.

De hyperautomatisering houdt zich bezig met de toepassing van geavanceerde technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie (AI) en machinaal leren (ML), om processen in toenemende mate te automatiseren en de mens te vergroten. Hyperautomation strekt zich uit over een scala aan tools die geautomatiseerd kunnen worden, maar verwijst ook naar de verfijning van de automatisering (d.w.z. ontdekken, analyseren, ontwerpen, automatiseren, meten, monitoren, herbeoordelen).

Hyperautomation resulteert vaak in de creatie van een digitale tweeling van de organisatie

Omdat geen enkele tool de mens kan vervangen, is bij hyperautomatisering vandaag de dag een combinatie van tools nodig, waaronder robotachtige procesautomatisering (RPA), intelligente bedrijfsmanagementsoftware (iBPMS) en AI, met als doel om steeds meer AI-gedreven beslissingen te nemen.

Hoewel dit niet het hoofddoel is, resulteert hyperautomatisering vaak in de creatie van een digitale tweeling van de organisatie (DTO), waardoor organisaties kunnen visualiseren hoe functies, processen en belangrijke prestatie-indicatoren op elkaar inwerken om de waarde te verhogen. De DTO wordt dan een integraal onderdeel van het hyperautomatieproces, dat real-time, continue intelligentie over de organisatie biedt en de drijvende kracht is achter aanzienlijke zakelijke kansen.

Trend nr. 2: Multiexperience

Multiexperience vervangt technologie-geletterde mensen door mensgeletterde technologie. In deze trend evolueert het traditionele idee van een computer van een enkel punt van interactie naar multisensorische en multitouchpoint interfaces zoals wearables en geavanceerde computersensoren.

Domino’s Pizza bijvoorbeeld, creëerde een ervaring die verder gaat dan het bestellen van apps, waaronder autonome voertuigen, een pizzatracker en slimme luidsprekercommunicatie.

In de toekomst zal deze trend een zogenaamde ‘ambient experience’ worden, maar momenteel richt de multiexperience zich op immersieve ervaringen die gebruik maken van augmented reality (AR), virtual (VR), mixed reality, multichannel mens-machine-interfaces en sensortechnologieën. De combinatie van deze technologieën kan gebruikt worden voor een eenvoudige AR-overlay of een volledig immersieve VR-ervaring.

Trend nr. 3: Democratisering

Democratisering van de technologie betekent dat mensen gemakkelijk toegang krijgen tot technische of zakelijke expertise zonder uitgebreide (en kostbare) opleiding. Het richt zich op vier belangrijke gebieden – applicatieontwikkeling, data en analyse, ontwerp en kennis – en wordt vaak aangeduid als “toegang voor de burger”, wat heeft geleid tot de opkomst van wetenschappers op het gebied van burgergegevens, burgerprogrammeurs en nog veel meer.

Door democratisering zouden ontwikkelaars bijvoorbeeld in staat zijn om datamodellen te genereren zonder de vaardigheden van een datawetenschapper te bezitten. Ze zouden in plaats daarvan vertrouwen op AI-gedreven ontwikkeling om code te genereren en het testen te automatiseren.

Trend nr. 4: Menselijke augmentation

Menselijke augmentation is het gebruik van technologie om iemands cognitieve en fysieke ervaringen te verbeteren.

Democratisering van de technologie betekent dat mensen gemakkelijk toegang krijgen tot technische of zakelijke expertise zonder uitgebreide (en kostbare) opleiding. Het richt zich op vier belangrijke gebieden – applicatieontwikkeling, data en analyse, ontwerp en kennis – en wordt vaak aangeduid als “toegang voor de burger”, wat heeft geleid tot de opkomst van wetenschappers op het gebied van burgergegevens, burgerlijk programmeurs en nog veel meer.

Door democratisering zouden ontwikkelaars bijvoorbeeld in staat zijn om datamodellen te genereren zonder de vaardigheden van een datawetenschapper te bezitten. Ze zouden in plaats daarvan vertrouwen op AI-gedreven ontwikkeling om code te genereren en het testen te automatiseren.

Trend nr. 4: Menselijke augmentatie

Menselijke augmentatie is het gebruik van technologie om iemands cognitieve en fysieke ervaringen te verbeteren.

Fysieke augmentatie verandert een inherente fysieke capaciteit door het implanteren of het hosten van een technologie in of op het lichaam. In de automobiel- of mijnbouwindustrie worden bijvoorbeeld draagstoffen gebruikt om de veiligheid van werknemers te verbeteren. In andere sectoren, zoals de detailhandel en de reisbranche, worden wearables gebruikt om de productiviteit van werknemers te verhogen.

Fysieke augmentatie valt in vier hoofdcategorieën uiteen: Zintuiglijke augmentatie (gehoor, zicht, waarneming), aanhangsel en biologische functievergroting (exoskeletten, protheses), hersenvergroting (implantaten voor de behandeling van aanvallen) en genetische augmentatie (somatische gen- en celtherapie).

AI en ML worden steeds vaker gebruikt om beslissingen te nemen in plaats van de mens.

Cognitieve augmentatie vergroot het denkvermogen van de mens en maakt betere beslissingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van informatie en toepassingen om het leren of nieuwe ervaringen te verbeteren. Cognitieve augmentatie omvat ook enige technologie in de categorie hersenaanvullingen, omdat het fysieke implantaten zijn die te maken hebben met cognitief redeneren.

Menselijke augmentatie heeft een aantal culturele en ethische implicaties. Zo heeft het gebruik van CRISPR-technologieën om genen te vergroten aanzienlijke ethische implicaties.

Trend nr. 5: Transparantie en traceerbaarheid

De evolutie van de technologie creëert een vertrouwenscrisis. Naarmate consumenten zich meer bewust worden van de manier waarop hun gegevens worden verzameld en gebruikt, erkennen organisaties ook de toenemende aansprakelijkheid voor het opslaan en verzamelen van de gegevens.

Bovendien worden AI en ML steeds vaker gebruikt om beslissingen te nemen in plaats van mensen, waardoor de vertrouwenscrisis evolueert en de behoefte aan ideeën zoals verklaarbare AI en AI-governance toeneemt.

Deze trend vereist een focus op zes belangrijke elementen van vertrouwen: Ethiek, integriteit, openheid, verantwoordelijkheid, competentie en consistentie.

Wetgeving, zoals de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) van de Europese Unie, wordt over de hele wereld uitgevaardigd, waardoor de evolutie wordt gestimuleerd en de basisregels voor organisaties worden vastgelegd.

Trend nr. 6: De krachtige Edge

Edge Computing is een topologie waarbij informatieverwerking en het verzamelen en aanleveren van inhoud dichter bij de informatiebronnen worden geplaatst, met het idee dat het lokaal en gedistribueerd houden van het verkeer de latentie zal verminderen. Dit omvat alle technologie op het internet van de dingen (ivd). Empowered edge kijkt naar hoe deze apparaten toenemen en de basis vormen voor slimme ruimtes, en brengt belangrijke toepassingen en diensten dichter bij de mensen en apparaten die ze gebruiken.

Tegen 2023 zouden er meer dan 20 keer zoveel slimme apparaten aan de rand van het netwerk kunnen staan als in conventionele IT-rollen.

Trend nr. 7: de gedistribueerde cloud

Distributed cloud verwijst naar de distributie van publieke cloud-diensten naar locaties buiten de fysieke datacenters van de cloudaanbieder, maar die nog steeds door de aanbieder worden gecontroleerd. In de gedistribueerde cloud is de cloudaanbieder verantwoordelijk voor alle aspecten van de architectuur, de levering, de bedrijfsvoering, het bestuur en de updates van de clouddiensten. De evolutie van gecentraliseerde publieke cloud naar gedistribueerde publieke cloud luidt een nieuw tijdperk van cloud computing in.

Met de gedistribueerde cloud kunnen datacenters overal worden gevestigd. Dit lost zowel technische problemen op, zoals latentie, als uitdagingen op het gebied van regelgeving, zoals gegevenssoevereiniteit. Het biedt ook de voordelen van een publieke clouddienst naast de voordelen van een private, lokale cloud.

Trend nr. 8: Autonome zaken

Autonome dingen, waaronder drones, robots, schepen en apparaten, benutten AI om taken uit te voeren die meestal door mensen worden gedaan. Deze technologie werkt op een spectrum van intelligentie, variërend van semiautonoom tot volledig autonoom en in verschillende omgevingen, waaronder lucht, zee en land.

Terwijl de huidige autonome dingen vooral bestaan in gecontroleerde omgevingen, zoals in een mijn of magazijn, zullen ze uiteindelijk evolueren naar open publieke ruimtes. Autonome dingen zullen ook verschuiven van stand-alone naar collaboratieve zwermen, zoals de dronezwermen die tijdens de Olympische Winterspelen van 2018 worden gebruikt.

Autonome dingen kunnen echter niet de plaats innemen van het menselijk brein en werken het meest effectief met een eng gedefinieerd, goed geschetst doel.

Lees meer: Menselijke wezens, AI en Robotica vertegenwoordigen de nieuwe beroepsbevolking in 2028

Trend nr. 9: Concrete blockchain

Blockchain is een soort gedistribueerd grootboek, een groeiende chronologisch geordende lijst van cryptografisch ondertekende, onherroepelijke transactieregisters die door alle deelnemers aan een netwerk worden gedeeld.

Blockchain stelt partijen ook in staat om activa te traceren tot aan hun oorsprong, wat gunstig is voor traditionele activa, maar ook de weg vrijmaakt voor andere toepassingen, zoals het traceren van door voedsel overgedragen ziekten tot aan de oorspronkelijke leverancier. Het stelt ook twee of meer partijen die elkaar niet kennen in staat om veilig te communiceren in een digitale omgeving en waarde uit te wisselen zonder dat er een gecentraliseerde autoriteit nodig is.

Het complete blokketenmodel omvat vijf elementen: Een gedeeld en gedistribueerd grootboek, een onveranderbaar en traceerbaar grootboek, encryptie, tokenisatie en een gedistribueerd publiek consensusmechanisme. Echter, blockchain blijft onvolwassen voor enterprise implementaties als gevolg van een scala aan technische problemen, waaronder slechte schaalbaarheid en interoperabiliteit.

De blokchain, die al in experimentele en kleinschalige projecten voorkomt, zal tegen 2023 volledig schaalbaar zijn.

De huidige bedrijfsblokkades hebben een praktische aanpak en implementeren slechts enkele elementen van een complete blokkadeslag door het grootboek onafhankelijk te maken van individuele toepassingen en deelnemers en het grootboek te repliceren in een gedistribueerd netwerk om een gezaghebbend verslag van belangrijke gebeurtenissen te creëren. Iedereen die toegang heeft met toestemming ziet dezelfde informatie en de integratie wordt vereenvoudigd door het gebruik van één gedeelde blokketen. Consensus wordt afgehandeld via meer traditionele privé-modellen.

Trend nr. 10: AI-security

Evoluerende technologieën zoals hyperautomatie en autonome dingen bieden mogelijkheden tot transformatie in de bedrijfswereld. Ze creëren echter ook veiligheidskwetsbaarheden in nieuwe potentiële aanvalspunten. Beveiligingsteams moeten deze uitdagingen aanpakken en zich bewust zijn van de gevolgen van AI voor de veiligheidsruimte.

AI-beveiliging heeft drie belangrijke perspectieven:

Het beschermen van AI-aangedreven systemen: Het beveiligen van AI-trainingsgegevens, trainingspijpleidingen en ML-modellen.

AI gebruiken om de beveiliging te verbeteren: Het gebruik van ML om patronen te begrijpen, aanvallen bloot te leggen en delen van de cybersecurity processen te automatiseren.

Anticiperen op het snode gebruik van AI door aanvallers: Aanvallen identificeren en zich ertegen verdedigen.

Bron: Gartner
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/